Hakkımızda

Bibliyografya, kapsadığı alan itibariyle yazılan bilgi birikiminin yer aldığı başvuru kaynağı işlevini üstlenmektedir. Bir bakıma söz konusu ortak eserlerin bir arada bulunduğu kütüphane olan bibliyografya, araştırmacının çalışacağı konu üzerindeki hazırlığının ilk aşamasında yol gösterici kılavuzdur. Böylelikle araştırmacı, kelimenin tam anlamıyla elinin altında olan bir veri tabanına sahip olur.

Bibliyografya hazırlanacak kadar eserin olması da ele alınan konunun o literatürdeki geçmişini ve yerleşmiş bir kültürünü de ortaya koyma ehliyetine haklı olarak sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Siber Güvenlik Bibliyografyası, ülkemizdeki siber güvenlik geçmişini ve günümüzdeki ilgiyi net biçimde ortaya koymaktadır. Ulaşabildiğimiz ilk kitap 1991 yılında Gürcan Banger tarafından kaleme alınan Bilgisayar Virüsleri’dir. 90’lı yılların henüz başında, bir kitap yayımlamanın çetinliğini de göz önüne alarak diyebiliriz ki o yıllarda böyle bir kitaba ihtiyacın duyulması demek, talep edilecek kadar bilincin yayılması demektir. Dönem itibariyle pek az bulunan bilgisayarların böylesi bir tehlikeye haiz olduklarını fark edip bilgilendirme ve önlemeye yönelik kitap hazırlamak takdir edilesi bir iştir. Nitekim bu değerlendirmemizde ülkemize internetin giriş yılının 1993 olduğunu unutmamak gerekir.

Türkçe yazılmış siber güvenlik eser birikimi olan Siber Güvenlik Bibliyografyası’nın çalışmalarınızda yararlı olması dileğiyle...